DESKUNDIGEHEID ZONDER GEDOE

Jaarrekeningen:

Iedere onderneming dient minimaal eenmaal per jaar een jaarrekening op te stellen voor zowel eigen gebruik, als voor andere instanties, zoals de belastingdienst, de bank en andere verstrekkers van leningen.


Jaarrekeningen bestaan voornamelijk uit de verlies- en winstrekening en de balans. Op de verlies- en winstrekening staan de omzet, kosten en het resultaat vermeld en op de balans staan de activa (bezittingen en vorderingen) en de passiva (eigen vermogen en schulden) vermeld per 31 december.

Indien u een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof) heeft, dan dient het resultaat van de verlies- en winstrekening in de aangifte inkomstenbelasting te worden opgegeven. Bij een Besloten Vennootschap (BV) is het resultaat de basis voor de aangifte vennootschapsbelasting. Voor een BV verzorgen wij ook de deponering van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel.

Rapportages:

Een belangrijke taak van een ondernemer is om overzicht te houden. Dat geldt ook voor de financiën. Toch ontbreekt het de gemiddelde ondernemer aan de juiste informatie. Dekens Administratie kan u hierbij helpen.


Door middel van periodieke rapportages zorgen wij er voor dat u altijd weet wat er speelt. U komt dan aan het einde van het jaar niet voor verrassingen te staan. Afhankelijk van uw eigen wensen kunnen wij deze periodiek (per kwartaal of per half jaar) voor u opstellen. Wat is uw omzet? Hoe hoog zijn uw kosten en wat is uw uiteindelijke bedrijfsresultaat? Hoeveel staat er open aan debiteuren en crediteuren? Informatie die belangrijk is om sturing te geven. Want zonder deze informatie vaart u blind.