ONDERNEMEND VOOR ONDERNEMERS

Een belangrijke taak van een ondernemer is om overzicht te houden. Dat geldt ook voor de financiën. Toch ontbreekt het de gemiddelde ondernemer aan de juiste informatie.

Dekens Administratie kan een volledig pakket van diensten aanbieden, zoals het verwerken van de administratie en salarisadministratie en het opstellen van jaarrekeningen en rapportages. Tevens kunnen wij voor u de belastingaangifte verzorgen.
Kunt u, als bedrijf, wel eens wat hulp gebruiken? Tijdelijk een administrateur nodig? Ook dan kunt u bij ons terecht.

Administratie

Het verwerken van de administratie is een zeer tijdrovende en lastige bezigheid, die veelal in de avonduren en in de weekeinden ‘erbij’ wordt gedaan. Een heldere administratie is mede bepalend voor het succes van uw onderneming en geeft u bovendien optimaal inzicht in de te varen koers van uw onderneming. lees meer…

Jaarrekening en rapportages

Iedere onderneming dient minimaal eenmaal per jaar een jaarrekening op te stellen voor zowel eigen gebruik, als voor andere instanties, zoals de belastingdienst, de bank en andere verstrekkers van leningen. lees meer…

Belastingaangifte

Voor veel ondernemers zijn de opgaven die de belastingdienst maandelijks, per kwartaal of jaarlijks eist een forse belasting. Toch wilt u optimaal gebruik maken van de fiscale faciliteiten en mogelijkheden en de zekerheid hebben dat uw belastingaangiften correct zijn, om achteraf niet met vervelende verrassingen te worden geconfronteerd. lees meer…

Salarisadministratie

Het voeren van een salarisadministratie is voor de meeste ondernemers geen alledaagse bezigheid en vraagt al snel de nodige kennis van wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. De tijd is voorbij, dat dit er even bij wordt gedaan! Een salarisadministratie houdt daarbij meer in dan het omrekenen van een brutoloon naar een netto uit te keren salaris. lees meer…

Detachering

Veel werk? Te weinig tijd? Tijdelijk een administrateur nodig? U zou graag gespecialiseerd werk uit handen willen geven? lees meer…

Snelstart software

Dekens Administratie is dealer van Snelstart. SnelStart biedt een compleet pakket aan administratieve software voor het midden- en kleinbedrijf. lees meer…

Links

Hier vindt u handige links. lees meer…