PERSONEEL, DE SPIL VAN UW BEDRIJF

Het voeren van een salarisadministratie is voor de meeste ondernemers geen alledaagse bezigheid en vraagt al snel de nodige kennis van wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. De tijd is voorbij, dat dit er even bij wordt gedaan! Een salarisadministratie houdt daarbij meer in dan het omrekenen van een brutoloon naar een netto uit te keren salaris.

De salarisadministratie is veelal één van de meest gevoelige onderdelen van het administratieve proces. Ieder personeelslid stelt het immers op prijs dat het salaris tijdig in bezit is en dit verwerkt is conform de wettelijke regels.

Dekens Administratie kan u van dienst zijn bij het verzorgen van de salarisadministratie:

 • inrichten en onderhouden van de personeels- en salarisadministratie;
 • maandelijks verwerken van alle vaste en variabele mutaties die door u worden aangeleverd;
 • toepassen van de actuele fiscale en sociale wetgeving, CAO, pensioenreglementen;
 • maandelijkse controle op de verwerkte gegevens c.q. output;
 • jaarwerk;
 • opzetten spaarloon- en levensloopregeling;
 • vervaardigen van de loonstroken;
 • vervaardigen van een uitbetalinglijst;
 • vervaardigen van de jaaropgaven;
 • vervaardigen van de journaalposten voor de financiële administratie;
 • verstrekken van salarisinformatie aan de belastingdienst en diverse andere instanties.

Kortom, het volledige traject van invoer tot en met output en informatievoorziening naar u als werkgever. Ook de uitwisseling van gegevens naar externe instanties zoals de belastingdienst en de bedrijfsvereniging behoort tot onze verantwoordelijkheid.

Daarnaast is het mogelijk om ook andere werkzaamheden aan ons uit te besteden. Als het bijvoorbeeld gaat om:

 • melden van personeelsmutaties aan arbodienst, UWV en zorgverzekeraars;
 • uitvoeren van voorlopige bruto – netto berekeningen;
 • ondersteunen bij looncontroles;
 • invullen van statistieken, enquêtes e.d.

Zoals u ziet kan Dekens Administratie een totaalpakket aan diensten leveren voor uw salarisverwerking.